مدير الموقع

برنامه بانوان خانه نبوت

در این برنامه با اجرای استاد فضل الحق سلیمانی به بررسی زندگی بانوان خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم پرداخته شده و تصویری متفاوت از زندگی همسران و دختران رسول الله صلی الله علیه وسلم را برای بینندگان عزیز ارائه داده می شود
.
آرشیو برنامه

 

اوقات پخش این برنامه:
پخش اول :جمعه ها
ساعت 18:00 به مکه مکرمه
ساعت 19:30 به وقت 
تهران وکابل

ساعت 20:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش دوم : شنبه ها
ساعت 12:30 به مکه مکرمه
ساعت 14:00 به وقت 
تهران وکابل

ساعت 14:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش سوم : یک شنبه ها
ساعت 06:30 به مکه مکرمه

ساعت 08:00 به وقت تهران وکابل

ساعت 08:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

 

پخش چهارم: دو شنبه ها

ساعت 00:30 به مکه مکرمه
ساعت 02:00 به وقت تهران وکابل

ساعت 02:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

 
          Bookmark and Share      
 
برنامه بانوان خانه نبوت
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: