مدير الموقع

برنامه مثالهای قرآنی

این برنامه با اجرای استاد فضل الحق سلیمانی به شرح و تفسیر مثال هایی که در قرآن بیان شده اند می پردازد.
آرشیو برنامه

  اوقات پخش این برنامه:

پخش اول : دو شنبه ها

ساعت 18:00 به مکه مکرمه

ساعت 19:30 به وقت تهران و کابل

ساعت 20:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش دوم : سه شنبه ها

ساعت 12:30 به مکه مکرمه

ساعت 14:00 به وقت تهران و کابل

ساعت 14:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد
 

پخش سوم : چهارشنبه ها
ساعت 06:30 به مکه مکرمه

ساعت 08:00 به وقت تهران و کابل

ساعت 08:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش چهارم: سه شنبه ها
ساعت  00:45 به مکه مکرمه

ساعت 02:15 به وقت تهران و کابل

ساعت 02:45 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

 

 
          Bookmark and Share      
 
برنامه مثالهای قرآنی
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: