مدير الموقع

برنامه آداب اسلامی
این برنامه با اجرای مولانا مجیب الرحمن انصاری به بیان آداب اسلامی می پردازد

آرشیو برنامه

اوقات پخش این برنامه:
پخش اول : یک شنبه ها
ساعت 17:00 به مکه مکرمه

ساعت 18:30 به وقت تهران و کابل

ساعت 19:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد


پخش دوم : دو شنبه ها
ساعت 11:30 به مکه مکرمه

ساعت 13:00 به وقت تهران و کابل

ساعت 13:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد
 

پخش سوم : سه شنبه ها
ساعت 05:30 به مکه مکرمه

ساعت 07:00 به وقت تهران وکابل

ساعت 07:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش چهارم: چهارشنبه ها
ساعت  23:30 به مکه مکرمه

ساعت 01:00 به وقت تهران و کابل

ساعت 01:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 
          Bookmark and Share      
 
برنامه آداب اسلامی
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: