مدير الموقع

برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی

برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی برنامه فقهی حدیثی است که در این برنامه احکام و فروعات فقهی و اقوال و نظریات فقهای اسلام از لابلای احادیث صحیح نبوی توسط استاد براهیم فیضی بیان کرده می شود

آرشیو برنامه
 


اوقات پخش این برنامه:
پخش اول :چهار شنبه ها
ساعت 17:30 به مکه مکرمه
ساعت 19:00 به وقت  
تهران وکابل

ساعت 19:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش دوم : پنج شنبه ها
ساعت 12:30 به مکه مکرمه
ساعت 14:00 به وقت  
تهران وکابل

ساعت 14:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش سوم : جمعه ها
ساعت 06:30 به مکه مکرمه
ساعت 08:00 به وقت 
تهران وکابل

ساعت 08:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش چهارم: شنبه ها

ساعت 00:30 به مکه مکرمه
ساعت 02:00 به وقت تهران وکابل

ساعت 02:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 
          Bookmark and Share      
 
برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: