مدير الموقع

برنامه کتاب مبین

دوره جدید برنامه کتاب مبین در تفسیر کامل قرآن کریم توسط مولانا عبدالغنی بدری معاونت آموزشی دارالعلوم زاهدان

آرشیو برنامه


اوقات پخش این برنامه:
پخش اول : شنبه ها
ساعت 17:00 به مکه مکرمه
ساعت 18:30 به وقت تهران  و كابل

ساعت 19:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد


پخش دوم : یک شنبه ها
ساعت 11:30 به مکه مکرمه

ساعت 13:00 به وقت تهران وکابل
ساعت 13:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد
 

پخش سوم : دوشنبه ها
ساعت 05:30 به مکه مکرمه

ساعت 07:00 به وقت تهران و  کابل
ساعت 07:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

پخش چهارم: سه شنبه ها
ساعت  23:30 به مکه مکرمه

ساعت 01:00 به وقت تهران و کابل

ساعت 01:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 
          Bookmark and Share      
 
برنامه کتاب مبین
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: