مدير الموقع
پرسش  و پاسخ  
 
برنامه ای مشترک بین شبکه جهانی وصال حق و شبکه جهانی نور، با کارشناسی استاد عبدالمجید ظهرابی.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
این برنامه در اقات زیر پخش می شود:
 
پخش زنده : چهارشنبه ها
 
 مکه مکرمه: 20:30 
 تهران و کابل : 22:00
 دوشنبه: 22:30
 
باز پخش اول پنج شنبه ها:
 
 مکه مکرمه: 15:30 
 تهران و کابل : 17:00
 دوشنبه: 17:30 
 
باز پخش دوم  جمعه ها: 
 
 مکه مکرمه: 09:30 
 تهران و کابل : 11:00
 دوشنبه: 11:30 
 
باز پخش سوم شنبه ها: 
 
 مکه مکرمه: 03:30 
 تهران و کابل : 05:00
 دوشنبه: 05:30 

 

 
          Bookmark and Share      
 
پرسش و پاسخ
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: