مدير الموقع

مدارج السالکین

برنامه مدارج السالکین گزیده ای است از گفتار شیخ الاسلام ابو اسماعیل؛ خواجه عبدالله انصاری و علامه ابن قیم الجوزی رحمهما الله تعالی، در مورد اعمال قلوب، باید ها و نباید هایی که یک فرد مسلمان در مسیر احساس تزکیه و رسیدن به الله باید مدنظر داشته باشد، امیدواریم که این مطالب موجب تقویت ایمان و بصیرت دینی شما عزیزان گردد.

 

                            آرشیو برنامه

 

 

اوقات پخش این برنامه:
پخش اول :جمعه ها
ساعت 19:00 به مکه مکرمه
ساعت 20:30 به وقت 
تهران وکابل

ساعت 21:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش دوم : شنبه ها
ساعت 13:15 به مکه مکرمه
ساعت 14:45 به وقت 
تهران وکابل

ساعت 15:15 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش سوم : یک شنبه ها
ساعت 07:15 به مکه مکرمه

ساعت 08:45 به وقت تهران وکابل

ساعت 09:15 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

 

پخش چهارم: دو شنبه ها

ساعت 01:15 به مکه مکرمه
ساعت 02:45 به وقت تهران وکابل

ساعت 03:15 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 
          Bookmark and Share      
 
مدارج السالکین
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: