مدير الموقع

هدایت یافتگان با قرآن

برنامه ای سرشار از ایمان و احساس تازه مسلمانانی که از تجربه ی ایمان خود می گویند.

برادران و خواهرانی که تاریکی کفر و شرک را رها کرده و به روشنایی اسلام مشرف شده اند، از تفاوت این دوران می گویند.

 

آرشیو برنامه

 

اوقات پخش این برنامه:
پخش اول : شنبه ها
ساعت 21:30 به مکه مکرمه

ساعت 23:00 به وقت تهران وکابل

ساعت 23:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش دوم :  یک شنبه ها
ساعت 15:30 به مکه مکرمه
ساعت 17:00 به وقت 
تهران وکابل

ساعت 17:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش سوم :دوشنبه ها
ساعت 09:30 به مکه مکرمه

ساعت 11:00 به وقت تهران وکابل

ساعت 11:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش چهارم: سه شنبه ها

ساعت 03:30 به مکه مکرمه
ساعت 05:00 به وقت تهران وکابل

ساعت 05:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 
          Bookmark and Share      
 
هدایت یافتگان با قرآن
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: