مدیر سایت

در رکاب قرآن

در اين برنامه با كارشناسى دكتر عبدالعليم ساعى جهت بيان مفاهيم صحيح قرآن وآموزه هاى آن اجرا مى شود. 

بينندگان عزيز می توانند این برنامه را در اوقات زیر مشاهده فرمایند                                                                     .

 

برنامه زنده: در رکاب قرآن

جمعه ها


مكه: 20:00

تهران:  20:30

کابل:  21:30

دوشنبه: 22:00

 

بازپخش اول شنبه ها:

 

مكه: 14:00

تهران:  14:30

کابل: 15:30

دوشنبه: 16:00

 

بازپخش دوم یک شنبه ها:

 

مكه: 08:00

تهران:  08:30

کابل: 09:30

دوشنبه: 10:00

 

بازپخش سوم دوشنبه ها:

 

مكه: 02:00

تهران:  02:30

کابل: 03:30

دوشنبه: 04:00

 

 

 

 

 

 
          Bookmark and Share      
 
در رکاب قرآن
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: