مدير الموقع

برنامه پروردگارمن
این برنامه با اجرای مولانا عبدالقدوس دهقان به شرح و توضیح نام های مبارک الله متعال می پردازد
.
آرشیو برنامه

 

اوقات پخش این برنامه:
پخش اول : سه شنبه ها

ساعت 17:00 به مکه مکرمه
ساعت 17:30 به وقت تهران  

ساعت 18:30 به وقت کابل
ساعت 19:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد


پخش دوم : چهار شنبه ها
ساعت 11:30 به مکه مکرمه
ساعت 12:00 به وقت تهران

ساعت 13:00 به وقت کابل
ساعت 13:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد
 

پخش سوم : پنج شنبه ها
ساعت 05:30 به مکه مکرمه
ساعت 06:00 به وقت تهران 

ساعت 07:00 به وقت کابل
ساعت 07:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

پخش چهارم: جمعه
ساعت  23:30 به مکه مکرمه
ساعت 00:00  به وقت تهران

ساعت 01:00 به وقت کابل
ساعت 01:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 
          Bookmark and Share      
 
برنامه پروردگار من
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: