مدير الموقع

برنامه جهان آخرت
این برنامه با اجرای دکتر محمد العریفی به بیان برخی از حوادث و رویداد های مربوط به مرگ و بعد از مرگ می پردازد
آرشیو برنامه

اوقات پخش این برنامه:
پخش اول : یک شنبه ها
ساعت 18:15 به مکه مکرمه
ساعت 19:45 به وقت تهران و کابل
ساعت 20:15 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش دوم : سه شنبه ها
ساعت 02:30 به مکه مکرمه
ساعت 04:00 به وقت تهران و کابل
ساعت 04:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش سوم : چهارشنبه ها
ساعت 11:00 به مکه مکرمه
ساعت 12:30 به وقت تهران و کابل
ساعت 13:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش چهارم:  جمعه ها
ساعت  21:00 به مکه مکرمه
ساعت 22:30  به وقت تهران و کابل
ساعت 23:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 
          Bookmark and Share      
 
برنامه جهان آخرت
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: