مدير الموقع

برنامه جهان آخرت
این برنامه با اجرای دکتر محمد العریفی به بیان برخی از حوادث و رویداد های مربوط به مرگ و بعد از مرگ می پردازد
آرشیو برنامه

اوقات پخش این برنامه:


پخش اول : جمعه ها
ساعت 17:00 به مکه مکرمه
ساعت 17:30 به وقت تهران  

ساعت 18:30 به وقت کابل
ساعت 20:15 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش دوم : شنبه ها
ساعت 11:30 به مکه مکرمه
ساعت 12:00 به وقت تهران

ساعت 13:00 به وقت کابل
ساعت 13:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد
 

پخش سوم : یک شنبه ها
ساعت 05:30 به مکه مکرمه
ساعت 06:00 به وقت تهران 

ساعت 07:00 به وقت کابل
ساعت 07:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

پخش چهارم: دو شنبه ها
ساعت  23:30 به مکه مکرمه
ساعت 00:00  به وقت تهران

ساعت 01:00 به وقت کابل
ساعت 01:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 
          Bookmark and Share      
 
برنامه جهان آخرت
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: