مدير الموقع

برنامه مثالهای قرآنی

این برنامه با اجرای استاد فضل الحق سلیمانی به شرح و تفسیر مثال هایی که در قرآن بیان شده اند می پردازد.
آرشیو برنامه

اوقات پخش این برنامه:
پخش اول : شنبه ها
ساعت 23:00 به مکه مکرمه
ساعت 23:30 به وقت تهران
ساعت 00:30 (یکشنبه)  به وقت کابل
ساعت 01:00  (یکشنبه) به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش دوم : سه شنبه ها
ساعت 15:00 به مکه مکرمه
ساعت 15:30 به وقت تهران
ساعت 16:30 به وقت کابل
ساعت 17:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش سوم : چهار شنبه ها
ساعت 08:30 به مکه مکرمه
ساعت 09:00 به وقت تهران
ساعت 10:00 به وقت کابل
ساعت 10:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 
          Bookmark and Share      
 
برنامه مثالهای قرآنی
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: