مدير الموقع

برنامه آداب اسلامی
این برنامه با اجرای مولانا مجیب الرحمن انصاری به بیان آداب اسلامی می پردازد

آرشیو برنامه

اوقات پخش این برنامه:
پخش اول : شنبه ها
ساعت 22:00 به مکه مکرمه
ساعت 23:30 به وقت تهران و کابل
ساعت 00:00  (یکشنبه) به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش دوم : دوشنبه ها
ساعت 15:30 به مکه مکرمه
ساعت 17:00 به وقت تهران و کابل
ساعت 17:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش سوم : پنج شنبه ها
ساعت 07:00 به مکه مکرمه
ساعت 08:30 به وقت تهران و کابل
ساعت 09:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 
          Bookmark and Share      
 
برنامه آداب اسلامی
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: