مدير الموقع

برنامه رهنمود سنت
این برنامه با اجرای استاد عبدالرحمن فاتح مسایل مهم عقیدتی را مورد بحث قرار می دهد که هر مسلمان نیاز مبرم به شناخت آن دارد

آرشیو برنامه

اوقات پخش این برنامه:
پخش اول : شنبه ها
ساعت 17:00 به مکه مکرمه
ساعت 17:30 به وقت تهران
ساعت 18:30 به وقت کابل
ساعت 19:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش دوم : یک شنبه ها
ساعت 11:00 به مکه مکرمه
ساعت 11:30 به وقت تهران
ساعت 12:30 به وقت کابل
ساعت 13:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش سوم : سه شنبه ها
ساعت 03:30 به مکه مکرمه
ساعت 04:00 به وقت تهران
ساعت 05:00 به وقت کابل
ساعت 05:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 
          Bookmark and Share      
 
برنامه رهنمود سنت
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: