مدير الموقع

فرکانس شبکه جهانی وصال حق بر ماهواره یاه ست:

فرکانس: 12719
پولاریزاسیون: عمودی (Vertical)
سیمبل ریت: 27500
اف. ای .سی: 2/3

 
          Bookmark and Share      
 
فرکانس شبکه جهانی وصال حق بر ماهواره یاه ست: فرکانس: 12719 پولاریزاسیون: عمودی (Vertical) سیمبل ریت: 27500 اف. ای .سی: 2/3
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: