مدير الموقع
 
          Bookmark and Share      
 
فرکانس وصال حق بر ماهواره هاتبرد: فرکانس: 11296 پولاریزاسیون: افقی (HORIZONTAL) سیمبل ریت: 27500 اف. ای .سی: 5/6
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: