مدير الموقع

کتاب مبین

دوره جدید برنامه کتاب مبین در تفسیر کامل قرآن کریم توسط مولانا عبدالغنی بدری معاونت آموزشی دارالعلوم زاهدان.

اوقات پخش این برنامه:

پخش اول شنبه ها
ساعت 11:00 به مکه مکرمه
ساعت 11:30 به وقت تهران
ساعت 12:30 به وقت کابل
ساعت 13:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

پخش دوم سه شنبه ها
ساعت 17:00 به مکه مکرمه
ساعت 17:30 به وقت تهران
ساعت 18:30 به وقت کابل
ساعت 19:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

پخش سوم چهار شنبه ها
ساعت 21:30 به مکه مکرمه
ساعت 22:00 به وقت تهران
ساعت 23:00 به وقت کابل
ساعت 23:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد


پخش چهارم جمعه ها
ساعت 06:00 به مکه مکرمه
ساعت 06:30 به وقت تهران
ساعت 07:30 به وقت کابل
ساعت 08:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

                                                              آرشیو برنامه

 
          Bookmark and Share      
 
کتاب مبین
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: