مدير الموقع

شرح عقیده طحاویه

شرح و توضیح کتاب عقیده طحاویه امام طحاوی که یکی از معتبرترین کتابها در علم عقیده است.

ساعات پخش این برنامه:

پخش اول: شنبه ها
ساعت 16:30 به مکه مکرمه
ساعت 17:00 به وقت تهران
ساعت 18:00 به وقت کابل
ساعت 18:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

پخش دوم: يك شنبه ها
ساعت 02:30 به مکه مکرمه
ساعت 03:00 به وقت تهران
ساعت 04:00 به وقت کابل
ساعت 04:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

پخش سوم: پنج شنبه ها
ساعت
 11:00 به مکه مکرمه
ساعت 11:30 به وقت تهران
ساعت 12:30 به وقت کابل
ساعت 13:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

آرشیو برنامه
 

 
          Bookmark and Share      
 
شرح عقیده طحاویه
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: