مدير الموقع

رهنمود سنت

این برنامه با اجرای استاد عبدالرحمن فاتح مسایل مهم عقیدتی را مورد بحث قرار می دهد که هر مسلمان نیاز مبرم به شناخت آن دارد.

ساعات پخش این برنامه:

پخش اول: یکشنبه ها
ساعت 11:30 به مکه مکرمه
ساعت  12:00 به وقت تهران
ساعت  13:00 به وقت کابل
ساعت 13:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

پخش دوم: سه شنبه ها
ساعت
 03:30  به مکه مکرمه
ساعت  04:00 به وقت تهران
ساعت 05:00  به وقت کابل
ساعت  05:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

پخش سوم: جمعه ها
ساعت
 21:30 به مکه مکرمه
ساعت 22:00 به وقت تهران
ساعت 23:00 به وقت کابل
ساعت 23:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد


                                                           
                                                            آرشیو برنامه

 
          Bookmark and Share      
 
رهنمود سنت
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: