مدير الموقع

بانوان خانه نبوت

استاد فضل الحق سلیمانی در این برنامه به بررسی زندگی بانوان خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می پردازد و تصویری متفاوت از زندگی همسران و دختران رسول الله صلی الله علیه وسلم را برای بینندگان عزیز ارائه می دهد.

ساعات پخش این برنامه:

پخش اول: دوشنبه ها
ساعت 22:30  به مکه مکرمه
ساعت  00:00 به وقت تهران
ساعت  00:00 به وقت کابل
ساعت  00:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

پخش دوم: سه شنبه ها
ساعت
 05:00  به مکه مکرمه
ساعت 06:00  به وقت تهران
ساعت06:30 به وقت کابل
ساعت 07:00  به وقت دوشنبه و اسلام آباد

پخش سوم: پنج شنبه ها
ساعت
 15:00 به مکه مکرمه
ساعت 16:30 به وقت تهران
ساعت 16:30  به وقت کابل
ساعت  17:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد


                                                             آرشیو برنامه                        

 

 
          Bookmark and Share      
 
بانوان خانه نبوت
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: