مدير الموقع

الگوهای هدایت

این برنامه با اجرای مولانا مجیب الرحمن انصاری به بررسی زندگی اصحاب پیامبر اکرم صل الله علیه و سلم می پردازد، و زندگی ستارگان آسمان هدایت به تصویر کشیده می شود تا الگو های هدایت برای دوستدارانشان معرفی گردد.

پخش اول: شنبه ها
ساعت 22:00 به مکه مکرمه
ساعت 22:30 به وقت تهران
ساعت 23:30 به وقت کابل
ساعت 00:00 (یکشنبه) به وقت دوشنبه و اسلام آباد

پخش دوم: یکشنبه ها
ساعت
  09:00 به مکه مکرمه
ساعت  09:30 به وقت تهران
ساعت  10:30 به وقت کابل
ساعت  11:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

پخش سوم: جمعه ها     
ساعت
 00:00  به مکه مکرمه
ساعت 00:30  به وقت تهران
ساعت 01:30  به وقت کابل
ساعت 02:00  به وقت دوشنبه و اسلام آباد                                                      آرشیو برنامه

 
          Bookmark and Share      
 
الگوهای هدایت
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: