مدير الموقع

هدایت یافتگان با قرآن

برنامه ای سرشار از ایمان و احساس تازه مسلمانانی که از تجربه ی ایمان خود می گویند.

برادران و خواهرانی که تاریکی کفر و شرک را رها کرده و به روشنایی اسلام مشرف شده اند، از تفاوت این دوران می گویند.

 

پخش اول: شنبه ها
ساعت 09:30 به وقت مکه مکرمه
ساعت 10:00 به وقت تهران 
ساعت 11:00 به وقت کابل
ساعت 11:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

پخش دوم: دوشنبه ها
ساعت 15:30 به وقت مکه مکرمه
ساعت 16:00 به وقت تهران 
ساعت 17:00 به وقت کابل
ساعت 17:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد


پخش سوم: سه شنبه ها
ساعت 02:30 به وقت مکه مکرمه
ساعت 03:00 به وقت تهران 
ساعت 04:00 به وقت کابل
ساعت 04:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش چهارم: چهارشنبه ها
ساعت 23:00 به وقت مکه مکرمه
ساعت 23:30 به وقت تهران 
ساعت 00:30 (پنجشنبه) به وقت کابل
ساعت 01:00 (پنجشنبه) به وقت دوشنبه و اسلام آباد

آرشیو برنامه
 

 
          Bookmark and Share      
 
هدایت یافتگان با قرآن
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: