مدير الموقع

  ماهواره نایل ست:

فركانس شبكه جهانى وصال حق در ماهواره هاتبرد:

فرکانس: 11471
پولاریزاسیون: عمودی (Vertical)
سیمبل ریت: 27500
اف. ای .سی: 5/6

 
          Bookmark and Share      
 
فركانس شبكه جهانى وصال حق در ماهواره هاتبرد: فرکانس: 11471 پولاریزاسیون: عمودی (Vertical) سیمبل ریت: 27500 اف. ای .سی: 5/6
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: