مدیر سایت

برنامه بازسازی اندیشه با اجرای استاد محمد نواز ضیقل و کارشناسی استاد عبدالرحمن فاتح برنامه ایست برای نقد و بررسی افکار و اندیشه های منحرف و منحط، و نیز معرفی است برای فکر و اندیشه صحیح و سالم اسلامی.
اوقات پخش این برنامه:
پخش زنده دوشنبه ها
ساعت 17:00 به وقت مکه مکرمه
ساعت 
17:30 به وقت تهران 
ساعت 18:30 به وقت کابل
ساعت 19:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

تکرار اول: پنجشنبه ها
ساعت 22:00 به وقت مکه مکرم
ساعت 
22:30 به وقت تهران
ساعت 23:30 به وقت کابل
ساعت 00:00 (جمعه) به وقت دوشنبه و اسلام اباد

تکرار دوم: یکشنبه ها
ساعت 06:00 به وقت مکه مکرمه
ساعت 
06:30 به وقت تهران
ساعت 07:30 به وقت کابل
ساعت 08:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

 
          Bookmark and Share      
 
برنامه زنده بازسازی اندیشه
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: