مدیر سایت

اندیشه برتر

انديشه برتر با كارشناسى استاد عبدالرحمن فاتح برنامه با بيان عقايد اديان و مذاهب فكرى و انديشه ها متفاوت که در جامعه امروزى مطرح هستند، در صدد نقد و برسى این عقاید بوده و از عقیده برتر و صحیح  دفع نموده و شبهات پیرامون آنرا رد می نمایند.

                                                                                                                                                               

اوقات پخش این برنامه: شنبه ها

مكه: 19:30

تهران:  21:00

کابل: 21:00

دوشنبه: 21:30

 

بازپخش اول یک شنبه ها:

مكه: 14:00

تهران:  15:30

کابل: 15:30

دوشنبه: 16:00

 

باز پخش سوم سه شنبه ها:

مكه: 02:00

تهران:  03:30

کابل: 03:30

دوشنبه: 04:00

 

 
          Bookmark and Share      
 
اندیشه برتر
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: