مدیر سایت

منبر وصال

 این برنامه توسط استاد محمد نواز صیقل تهیه و اجرا می شود و در آن به مسائل روز پرداخته می شود.

ساعت پخش برنامه:
پخش زنده: چهارشنبه ها
ساعت 19:00 به قت مکه مکرمه
ساعت 19:30 به وقت تهران
ساعت 20:30 به وقت کابل

ساعت 21:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

تكرار اول: جمعه ها
ساعت 01:00 به وقت مكه مكرمه
ساعت 01:30 به وقت تهران
ساعت 02:30 به وقت کابل
ساعت 03:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

تكرار دوم: یکشنبه ها
ساعت 12:30 به وقت مكه مكرمه
ساعت 13:00 به وقت تهران
ساعت 14:00 به وقت کابل
ساعت 14:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

 
          Bookmark and Share      
 
منبر وصال
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: