مدیر سایت

برنامه دریچه

دریچه ای به سوی یک احساس جدید
دریچه ای به سوی یکتاپرستی
دریچه ای به سوی تغییر و تولدی دیگر
منبری برای موحدین، تریبونی آزاد برای حقجویان و پذیرای تمامی پرسش ها، نظرات و انتقادات شما عزیزان.
در این برنامه با اجرای استاد محمد انصاری پیام های صوتی موحدین و طلسم شکنانی که مذهب باطل شیعه را رها نموده و به راه حق آمده اند پخش می شود.

ساعات پخش:
پخش زنده: پنجشنبه
ساعت 17:30 به وقت مکه مکرمه

ساعت 19:00 به وقت تهران و کابل
ساعت 19:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

تکرار اول: دوشنبه
ساعت 10:00 به وقت مکه مکرمه

ساعت 11:30 به وقت تهران و کابل
ساعت 12:00 به وقت 
دوشنبه و اسلام آباد

تکرار دوم:سه شنبه
ساعت 00:00 بامداد به وقت مکه مکرمه

ساعت 01:30 بامداد به وقت تهران و کابل
ساعت 02:00 بامداد به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 
          Bookmark and Share      
 
برنامه دریچه
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: