مدیر سایت

جایگاه سنت در اسلام 

این برنامه با اجرای استاد حسام الدین کریمی و کارشناسی دکتر احسان الله مبارز ، دکترای علوم حدیث در دانشگاه اسلامی مدینه منوره، از شبکه جهانی وصال حق بطور زنده پخش میگردد.

اوقات پخش این برنامه به شرح ذیل می باشد
پخش زنده: یکشنبه ها
ساعت 17:00 به مکه مکرمه
ساعت 18:30 به وقت تهران و کابل
ساعت 19:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

تکرار اول: چهارشنبه ها
ساعت 01:00 به وقت مکه مکرمه
ساعت 02:30 به وقت تهران و کابل
ساعت 03:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد


تکرار دوم: جمعه ها
ساعت 08:00 به وقت مکه مکرمه
ساعت 09:30 به وقت تهران و کابل
ساعت 10:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

 
          Bookmark and Share      
 
جایگاه سنت در اسلام
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: