برنامه های زنده شبکه

برنامه های ضبط شده شبکه

 • برنامه کتاب مبین

  .

  View more

  برنامه جهان آخرت

  .

  View more

  برنامه پروردگار من

  .

  View more

  برنامه مثالهای قرآنی

  .

  View more
 • برنامه آداب اسلامی

  .

  View more

  برنامه نام آوران سرزمین فارس

  .

  View more

  برنامه رهنمود سنت

  .

  View more

  برنامه قهرمانان

  .

  View more
 • برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی

  .

  View more

  مدارج السالکین

  .

  View more

  برنامه بانوان خانه نبوت

  .

  View more

  برنامه الگوهای هدایت

  .

  View more
 • آیین دین و زندگی

  .

  View more

  هدایت یافتگان با قرآن

  .

  View more

  شرح عقیده طحاویه

  .

  View more
سامانه پیامگیر: 00442035192091
whatsapp: 00971528817259
SMS: 00971528817259
telegram channel:https://t.me/wesalhaqtv
Email: [email protected]
فرکانس های شبکه جهانی وصال حق
Hotbird: 11296 - H - 27500 - 5/6
Nilesat: 11391 - V - 27500 - 5/6

جدول پخش برنامه ها